Disclaimer

Het proteïnedieet is een fantastisch dieet waarmee u vele kilo’s overgewicht op een verantwoorde en prettige manier kunt kwijtraken. Toch wijzen wij u er met klem op dat u in bepaalde gevallen eerst een arts of de diëtist dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs absoluut niet aan het proteïnedieet mag beginnen.  

  
U dient een arts/diëtist te raadplegen bij: 

 • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst 

 • Uitstralende pijn op de borst  

 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm  

 • Hartkloppingen  

 • Kortademigheid  

 • Suikerziekte  

 • Psychische- aandoeningen en/of ziekten  

 • Epilepsie  

 • Bloedarmoede  

 • Goed- of kwaadaardige gezwellen  

  
U mag absoluut niet starten met het proteïnedieet bij: 

 • Aandoeningen van lever of nieren  

 • Kinderen in de groei  

 • Tijdens zwangerschap  

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen fouten en/of onvolkomenheden op de website voorkomen. Mijndieetshop kan de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van Mijndieetshop bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Mijndieetshop wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand.  
De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.